INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO PROJEKTAVIMAS

Architektūra, neabejotinai daro įtaką žmogaus emocijoms, netgi gyvenimo būdui. Naujas namas, gali tapti naujo etapo pradžia, naujų pojūčių ir išgyvenimų erdvė. Taip pat namas gali būti pagrindines funkcijas atliekantis statinys su inžinerine įranga kasdieniams poreikiams tenkinti, tiesiog nepretenzinga erdvė gyventi. Taigi, koks tai turėtų būti namas didžiąja dalimi priklauso tik nuo jūsų norų ir lūkesčių. Mūsų darbas juos išsiaiškinti ir paruošti individualų projektą būtent jums.

archit projektavimo eiga 400

Kviečiame susitikti. Bus lengviau bendrauti jei atsinešite turimus dokumentus (sklypo ribų planą, registracijos pažymą ir kt.). Įvertinsime turimą sklypą, arba padėsime išsirinkti. Išsakysite savo pageidavimus dėl namo išplanavimo ir architektūros. Patariame konkrečiau apsibrėžti koks namas reikalingas būtent jums, tam paruošėme klausimus, kurių atsakymus aptardami gyvai, lengviau išsiaiškinsime jūsų norus (atsisiųsti projektavimo užduoties formą).

Energijos taupymas tampa mūsų gyvenimo dalimi, kinta ir statybų sektorius. Taip, kaip statėme „vakar“, daugiau statyti negalėsime. Norėdami daugiau sužinoti apie energinio naudingumo klases skaitykite įrašą Energinis pastatų naudingumas, A, A+, A++ klasės

Įvertinę visas sąlygas galėsime paruošti tikslų projektavimo darbų komercinį pasiūlymą.  Susisiekite dabar

 

PROJEKTAVIMO ETAPAI:

 

I. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI

1. Žemės sklypo nuosavybę patvirtinantis dokumentas – kadastro registrų pažyma
(išduoda Registrų centras)
2. Žemės sklypo planas, tikslieji matavimai (paruošia matininkai)
3. Užsakomi specialieji architektūros reikalavimai, prisijungimo prie ryšio komuni-
kacijų ir inžinerinių tinklų prijungimo techninės sąlygos
4. Užsakoma topografinė nuotrauka
5. Užsakomi grunto tyrimai
6. Kiti dokumentai, jei reikia (sutikimai, sutartys, detalieji planai)

 

II. ARCHITEKTŪRINĖS DALIES PROJEKTAVIMAS
Šiame etape, atsižvelgiant į sąlygas, esamą aplinką, energinio naudingumo reikalavimus, statybos normas bei užsakovo pageidavimus kuriama pastato architektūra, rengiamas sklypo tvarkymo planas. Projektavimo metu paruošiamas trimatis pastato BIM (building information model) modelis, vizualizacijos, padedančios geriau įsivaizduoti būsimą statinį.

 

III. KONSTRUKCINĖS IR INŽINERINIŲ DALIŲ PROJEKTAVIMAS

Parengus architektūrinius sprendinius užsakomos privalomosios ir papildomos projektų dalys. Kuo detalesnis projektas, tuo sklandesnis statybos procesas. Taip pat galėsite tiksliau įvertinti statybos kainą. Šiame etape parengiami detalūs statinio konstrukcijų brėžiniai skirti statybai, nusprendžiama, iš kur į gyvenamąjį namą bus tiekiamas geriamasis vanduo ir kur bus išleidžiamos buitinės nuotekos, kur nukreipiamas lietaus vanduo, kaip prijungiama elektra, dujos, ryšių kabeliai.

 

IV. STATYBOS LEIDIMO GAVIMAS

Projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje
sistemoje „Infostatyba“. Suinteresuotos institucijos derina projektą ir išrašo statybos leidimą.
Gavus statybos leidimą, galima rinktis rangovą, bei pradėti statybas. Jokiu būdu nerekomenduojama
pradėti statyti anksčiau.

 

PROJEKTO SUDĖTIS:

 

Privalomosios dalys (statybos leidimui gauti)

☐ Projektinių pasiūlymų rengimas (KPD ar kitos saugomos teritorijos atveju)

☐ Bendroji

☐ Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)

☐ Architektūros

☐ Konstrukcijų

☐ Vandentiekio, nuotekų šalinimo

☐ Elektrotechninė

 

Papildomos dalys (sklandžiam statybų procesui užtikrinti)

☐ Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

☐ Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

☐ Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)

☐ Apsauginės signalizacijos

☐ Gaisrinės signalizacijos

☐ Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo

☐ Gerbūvio / landšafto projektas

☐ Interjero projektas (sudėtis derinama atskirai)

 

PROJEKTO KAINA

 

Individualaus gyvenamojo namo projekto kaina priklauso nuo paties namo architektūrinių sprendinių sudėtingumo, bei projekto apimties. Kiekvienu atveju projekto sudėtis gali būti skirtinga. Yra privalomosios projekto dalys, būtinos statybą leidžiančiam dokumentui gauti, taip pat yra papildomos dalys, kurias paruošus lengviau planuoti statybų procesą, įsivertinti tikslesnę sąmatą, bei išvengti klaidų statybų eigoje.
Rengiant projektą dirbame su sertifikuotais energinio naudingumo specialistais, atliekame šiluminių tiltelių skaičiavimus, vertiname statinio konstrukcinius sprendinius. Vadovaujantis tik statybos techniniais reglamentais, be energinio projektavimo konkrečiam objektui, norima klasė pasiekiama tik teoriškai.
Įvertinę jūsų sklypą ir pageidavimus dėl namo architektūros ir projekto sudėties galėsime paruošti konkretų projektavimo darbų komercinį pasiūlymą. Kviečiame susisiekti jau dabar.
Dalintis