NAMAS iki 80 kv. m.

 

KAS YRA NESUDĖTINGAS STATINYS?

Visų nesudėtingų statinių apibrėžimą ir sąrašą rasite STR 1.01.07:2010 „NESUDĖTINGI STATINIAI“.
Šiai dienai žmones labiausia domina:

II gr. nesudėtingas statinys Gyvenamasis namas arba I gr. nesudėtingas statinys Sodo namas

Abiem atvejais tai statiniai iki 80 kv. m. ir 8,5 m. aukščio. Skaičiuojamas bendras patalpų plotas be rūsio (antžeminės dalies), su sąlyga, kad rūsiai negali būti įrengti už pastatų ribų.

 

KAIP SKAIČIUOJAMAS PLOTAS?

Bene dažniausiai sutinkami klausimai: kaip skaičiuojamas plotas? kas įeina į 80 kv. m. plotą? ar galiu įsirengti rūsį ar pastogę? Ar skaičiuojasi garažas?

Nesudėtingų statinių iki 80 kv. m. skaičiuojamas bendras visų antžeminės dalies patalpų plotas.

Patalpa – sienomis ir kitomis atitvaromis apribota nustatytos paskirties erdvė. Patalpų plotų skaičiavimai nurodyti Kadastriniųmatavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse:
Gyvenamųjų patalpų bendras plotas Pgp:
Pgp= Pg + Pp + Pv + Pv+ Pkt
kur:
Pg – gyvenamasis plotas;
Pp – pagalbinis plotas:
pagalbinis naudingas plotas;
pagalbinis nenaudingas plotas;
Pv – verslo plotas;
Pkt – kitas plotas:
rūsio (pusrūsio) patalpų plotas;
garažo patalpų plotas.
PASTABA. Pkt – rūsio (pusrūsio) ar garažo patalpos, į kurias patenkama tiesiog iš gyvenamosios patalpos, įskaičiuojamas į šios gyvenamosios patalpos bendrąjį plotą.

Nors rūsio plotas skaičiuojamas į pastato bendrąjį plotą, nesudėtingas II-os gr. statinys Gyvenamasis namas yra ne daugiau kaip 80 kv.m. visų statinio patalpų ploto, skaičiuojant tik antžeminę dalį. Dar kitaip sakant, į 80 kv. m. plotą įeina visos šiltos ir šaltos patalpos (įskaitant pastogės patalpas ir garažą). Rūsio ir terasų plotai į 80 kv. m. neįskaičiuojami.

 

AR NAMAS IKI 80 kv. m. TURI ATITIKTI A KLASĖS ENERGETINIO NAUDINGUMO REIKALAVIMUS?

Pastatai (jų dalys) pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą (jo dalį).

Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.

Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.

Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas, o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.

 

AR REIKALINGAS PROJEKTAS IR LEIDIMAS?

II-os gr. nesudėtingas statinys Gyvenamasis namas projektuojamas pagal STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nustatytus reikalavimus. Sodo namui šie reikalavimai netaikomi.

Rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui privalomas statant II grupės nesudėtingą statinį – mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje.

Nuo 2017-01-01 statant nesudėtingą II grupės statinį Gyvenamąjį namą – reikalingas statybą leidžiantis dokumentas „statybos leidimas“ nepriklausomai nuo statybos vietos (mieste ar užmiestyje). Daugiau apie tai rasite čia.

Taip pat Nesudėtingų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę vadovauti, fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architektūros, geologijos ir minerologijos mokslų studijų krypčių, technologijos mokslų studijų srities ar šioms kryptims ir sričiai prilyginamą išsilavinimą. Šio išsilavinimo nereikia kai supaprastintas statinio projektas rengiamas pasinaudojant kito tokio statinio (kai išlaikomi statinio matmenys ir statybos produktai ) supaprastinto projekto sprendiniais; tokiu atveju valstybės tarnautojams pateikiamas ir statinio supaprastintas projektas, kurio sprendiniais pasinaudota.

Net ir tuo atveju, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, kviečiu kreiptis į architektą, kuris įvertins esamą sklypo situaciją, pasirūpins inžinerinių tinklų projektavimu, patars kaip geriausia organizuoti vidaus erdves, kokias pasirinkti statybines medžiagas ir konstrukcinius sprendinius. Architektas paruoš kokybišką interjero projektą pagal jūsų poreikius ir finansines galimybes.

Dalintis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

eleven + 14 =